Docieplenie stropodachów wentylowanych metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej budynków przy ul. Cichociemnych 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12; ul. Młodych Patriotów 2, 4, 6, 8, 9, 11; ul. Żwirki i Wigury 87 o parametrach zgodnych ze specyfikacją.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty IzolacyjnePobierz SIWZPobierz Załącznik nr 1 Formularz ofertowyPobierz Załącznik nr 2 OświadczeniePobierz Załącznik nr 3 Wykaz robót budowlanychPobierz Załącznik nr 4 Wzór umowyPobierz Ogłoszenie dot. Wyniku postępowania...

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty montażowe

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty montażowe z dnia 25.05.2021Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Žwirki i Wigury w Gliwicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Dostawa i montaż 45 szt. zadaszeń z płyt...