Zaproszenie do składania ofert

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. ŻWIRKI I WIGURY z siedzibą w Gliwicach przy ul. Żwirki i Wigury 87 a – dalej Spółdzielnia, niniejszym zwraca się do potencjalnych wykonawców o...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. ŻWIRKI I WIGURY z siedzibą w Gliwicach przy ul. Żwirki i Wigury 87 a – dalej Spółdzielnia, niniejszym zwraca się do potencjalnych audytorów o składanie ofert cenowych na realizację następującego zamówienia: Celem przeprowadzenia audytu...