Projekty w toku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. „Żwirki i Wigury” informuje, że w ramach Funduszy Europejskich realizowany jest projekt:

1.„Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych należących do
zasobów  Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31,
Junaków 2-8; Kusocińskiego 8-14; Kusocińskiego 2-6; Młodych Patriotów 1-5,
Cichociemnych 23 wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów
zawierających azbest”,

POIS.01.07.01-00-0101/17
w ramach działania POIS.01.07.00- kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.

Oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020.