Projekty w toku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. „Żwirki i Wigury”  informuje, że w ramach Funduszy Europejskich realizowane są dwa projekty:

1.„Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych należących do zasobów  Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8; Kusocińskiego 8-14; Kusocińskiego 2-6; Młodych Patriotów 1-5, Cichociemnych 23 wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest”,

POIS.01.07.01-00-0101/17 w ramach działania POIS.01.07.00- kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.

Oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.