Utrzymanie zieleni oraz palców zabaw

Utrzymaniem zieleni naszego osiedla oraz wymianą piasku w piaskownicach zajmuje się firma zewnętrzna.  Zgodnie z podpisaną w 2015 umową do obowiązków tej firmy należy:

  1. koszenie trawy trzy razy w roku:
  2. przycinanie żywopłotów oraz formowanie krzewów,
  3. grabienie liści,
  4. usuwanie odrostów drzew,
  5. usuwanie porostów na opaskach budynku, chodnikach, krawężnikach,
  6. prace przy nasadzeniach (bez materiału)
  7. usuwanie nasadzeń jednorocznych
  8. wymiana piasku w piaskownicach dwa razy w roku (wiosna, lato)

Przycinka, wycinka drzew nie podlega zawartej umowie. Jest wyceniana i zlecana odrębnie.