Ogłoszenie – termomodernizacja – Montaż instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Zubrzyckiego 23

Ogłoszenie nr 637050-N-2019 z dnia 2019-12-20 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury w Gliwicach ogłasza przetarg nieograniczony w trybie ustawy P.Z.P na realizacje zadania termomodernizacyjnego pod nazwą: „Montaż instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepła w...

Ogłoszenie – roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki I Wigury w Gliwicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...