Jak to było na początku.

Rok 1991 – to rok, gdzie wśród mieszkańców zaczyna kiełkować myśl – koncepcja, aby wziąć sprawy we własne ręce i zostać samodzielnym, niezależnym gospodarzem miejsc, w którym żyjemy i stworzyć swoją Spółdzielnię Mieszkaniową.

Proces powstawania naszej Spółdzielni poprzez wydzielenie się ze struktur Gliwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozpoczął się w 1991 roku. Początki tworzenia i wydzielenia się nie należały do łatwych.

Ostateczna uchwała o rejestracji została podjęta i z dniem 01.04.1992r. powstaje nasza Spółdzielnia i rozpoczyna swoją działalność.

Były chwile trudne i ciężkie. Wiele spraw, zwłaszcza na początku mogło się wydawać nie do rozwiązania. To właśnie umiejętność znajdywania tychże rozwiązań pozwoliło na przetrwanie już 30 lat!

Sprawy ,,podziałowe”, które toczyły się jeszcze przez kolejne lata i problemy organizacyjne nie były jedyną bolączką. Niepokój budził stan techniczny budynków oraz infrastruktura. Osiedle zostało wybudowane na początku lat 70-tych XX wieku.

Kompleksowe remonty, modernizacja budynków, pielęgnacja terenów zieleni osiedlowej prowadzona systemowo, małymi krokami przy wspólnym działaniu Władz i Członków Spółdzielni sprawiła, iż Osiedle stawało się z roku na rok bardziej przyjazne i funkcjonalne.

Komfort zamieszkiwania ulegał u ulega dalszej, wyraźnej poprawie.

Tak znaczący dorobek był możliwy dzięki wielkiemu wysiłkowi byłych i obecnych działaczy Spółdzielni i Jej pracowników.

Przez 30 lat istnienia Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy dbali o rozwój Osiedla przystosowując je do współczesnych trendów m. innymi poprzez liczne modernizacje budynków, poprawę jakości warunków mieszkaniowych członków oraz ich integracji społecznej.

Niech Jubileusz 30-lecia będzie radosnym świętem wszystkich Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, Pracowników I jej Władz.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury w Gliwicach powstała w roku 1992, rozpoczynając swą działalność gospodarczą od dnia 01.04.1992 roku.

Utworzona została w wyniku podziału Gliwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000122360. Swoją działalność realizuje w oparciu o statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Siedziba Spółdzielni mieści się w Gliwicach, przy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 87 a, kod pocztowy 44 – 122 Gliwice.