Ogłoszenie o zamówieniu na roboty montażowe z dnia 25.05.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Žwirki i Wigury w Gliwicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Dostawa i montaż 45 szt. zadaszeń z płyt poliwęglanowych nad balkonami na ostatnich kondygnacjach w budynkach przy ul. Asnyka 25-31, ul. Kusocińskiego 2-6, ul. Kusocińskiego 8- 14, ul. Junaków 2-8 w Gliwicach.”