Ogłoszenie nr  515902-N-2020 z dnia 2020-02-25r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury w Gliwicach ogłasza przetarg nieograniczony w trybie ustawy P.Z.P na realizację zadania termomodernizacyjnego pod nazwą:

„Montaż instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Zubrzyckiego 23, nr projektu: POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.