Wywóz odpadów komunalnych i wielkogabarytowych

Na stronie Urzędu Miejskiego Gliwic (www.segreguj.gliwice.eu)  dostępny jest harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych, harmonogram mycia i dezynfekcji pojemników dla mieszkańców naszego miasta oraz harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych.

  Odpady   niekomunalne to odpady budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, ramy okienne, drzwi, płoty, umywalki, brodziki, wanny, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki ceramiczne, rolety, panele, płytki ceramiczne, gruz, części samochodowe, motorowerowe, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z opadami domowymi, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (m.in. lodówki, pralki, telewizor itp.), opony, lekarstwa itp.

  W tym przypadku Miasto Gliwice umożliwiło swoim mieszkańcom składowanie tych rzeczy
  za darmo w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
  przy ul. Rybnickiej 199 w Gliwicach
  , który powstał zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Tworzenie takiego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem każdej gminy. A zatem każdy mieszkaniec bez zbędnych formalności może we własnym zakresie zawieść te odpady do przedmiotowego punktu.

  W przypadku uchwycenia przez kamery podrzucania odpadów niekomunalnych, Spółdzielnia zabezpiecza monitoring i zgłasza ten fakt odpowiednim służbom.

  Szczegółowy sposób segregacji odpadów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska
  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19)
  .

  Pamiętaj!

  1. Płacisz za odpady komunalne segregowane,
  2. Segreguj odpady zgodnie z zasadami i wrzucaj je do odpowiednich pojemników,
  3. Za brak segregacji odpadów, Miasto Gliwice obciąży wszystkich mieszkańców nieruchomości, do której przynależny jest boks śmietnikowy podwyższoną opłata
   za gospodarowanie odpadami. Cena ta wrośnie czterokrotnie w stosunku do tego co obecnie płacisz.
  4. Nie podrzucaj pod boks śmietnikowy odpadów niekomunalnych, wywieź je we własnym zakresie do wskazanego punktu przy ul. Rybnickiej w Gliwicach.
  5. Opłata za wywóz odpadów komunalnych, jaką uiszczasz co miesiąc
   do Spółdzielni w opłacie za lokal mieszkalny jest przekazywane jako podatek do Urzędu Miasta Gliwice. Obejmuje ona tylko i wyłącznie te odpady, które zostały wyszczególnione
   w umowie Miasta z firmą Remondis.
  6. Każdy wywóz odpadów niekomunalnych przez Spółdzielnie zwiększa Tobie koszty utrzymania lokalu mieszkalnego.
  7. Nie zastawiaj samochodem wjazdu do boksu śmietnikowego, uniemożliwiasz odbiór odpadów.