Przetargi zakończone

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przeprowadzenie kontroli okresowej tzw. rocznej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej w Gliwicach, wg. spisu polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego w zakresie ujętym w art. 62 ust 1 pkt 1a,1b Ustawy Prawo Budowlane SWZ -przeglądy...

czytaj dalej

Wykonanie renowacji ośmiu żeliwnych pionów kanalizacji deszczowej o średnicy 150 mm w budynkach wysokich przy ul. Kusocińskiego 2-6 i 8-14 w Gliwicach przy użyciu natrysku masy polimerowej wewnątrz rur.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty renowacyjnePobierz SIWZPobierz Załącznik nr 1 Formularz ofertowyPobierz Załącznik nr 2 Oświadczenie WykonawcyPobierz Załącznik nr 3 Wykaz robótPobierz Załącznik nr 4 Wzór umowyPobierz Odpowiedź nr 1Pobierz Ogłoszenie wyniku...

czytaj dalej

Dostawa i montaż okien piwnicznych w budynkach przy ul. Młodych Patriotów 12-14-16, 18-20-22-24-26-28-30, ul. mjr. pil. Jana Czernego 6-8-10, ul. Cichociemnych 11-13-15-17-19-21, ul. Żwirki i Wigury 87 w Gliwicach

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty montażowePobierz SIWZPobierz Załącznik nr 1 Formularz ofertowyPobierz Załącznik nr 2 Oświadczenie WykonawcyPobierz Załącznik nr 3 Wykaz robótPobierz Załącznik nr 4 Wzór umowyPobierz Ogłoszenie dot. Wyniku postępowania...

czytaj dalej

Wykonanie renowacji ośmiu żeliwnych pionów kanalizacji deszczowej o średnicy 150 mm w budynkach wysokich przy ul. Kusocińskiego 2-6 i 8-14 w Gliwicach przy użyciu natrysku masy polimerowej wewnątrz rur.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty renowacyjnePobierz SIWZPobierz Załącznik nr 1 Formularz ofertowyPobierz Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcyPobierz Załącznik nr 3 Wykaz robótPobierz Załącznik nr 4 Wzór umowyPobierz Odpowiedź na pytanie dotyczące spełnienia warunku...

czytaj dalej

Docieplenie stropodachów wentylowanych metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej budynków przy ul. Cichociemnych 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12; ul. Młodych Patriotów 2, 4, 6, 8, 9, 11; ul. Żwirki i Wigury 87 o parametrach zgodnych ze specyfikacją.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty IzolacyjnePobierz SIWZPobierz Załącznik nr 1 Formularz ofertowyPobierz Załącznik nr 2 OświadczeniePobierz Załącznik nr 3 Wykaz robót budowlanychPobierz Załącznik nr 4 Wzór umowyPobierz Ogłoszenie dot. Wyniku postępowania...

czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty montażowe

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty montażowe z dnia 25.05.2021Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Žwirki i Wigury w Gliwicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Dostawa i montaż 45 szt. zadaszeń z płyt...

czytaj dalej