Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przeprowadzenie kontroli okresowej tzw. rocznej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej w Gliwicach, wg. spisu polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego w zakresie ujętym w art. 62 ust 1 pkt 1a,1b Ustawy Prawo Budowlane SWZ -przeglądy...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Ogloszenie_o_wyniku_postepowaniaPobierz SWZ – REMONT POMIESZCZEŃ KLUBU OSIEDLOWEGO PRZY ULICY CICHOCIEMNYCH 18 W GLIWICACHPobierz Załacznik nr 3 do SWZ – Projetkt UmowyPobierz Załącznik nr 2 – przedmiarPobierz