KLUB OSIEDLOWY przy ul. Cichociemnych 18

Oferta obejmuje nieodpłatne sekcje zainteresowań finansowane w ramach
działalności społeczno-kulturalno-oświatowej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Żwirki i Wigury w Gliwicach
, oraz zajęcia odpłatne.

W ramach zajęć prowadzonych na rzecz Spółdzielni Klub Osiedlowy oferuje zajęcia:

  • sekcji plastycznej dla dzieci – we wtorki o godz.16:00

W ramach działalności społeczno–kulturalno-oświatowej prowadzony jest
KLUB SENIORA „TRYNEK”. Zainteresowanych zapraszamy w każdy wtorek
od godz. 16:00 do 18:00.

W ramach sekcji komercyjnych Klub Osiedlowy oferuje zajęcia:

  • tańce dla Seniorów – w poniedziałki o godz. 11:00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 337 00 93, 882 872 377