Utrzymanie czystości klatek schodowych i terenów zewnętrznych

Utrzymywanie czystości  w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. „ Żwirki i  Wigury” Gliwice wykonywane są  według poniższego zakresu:

 1. Usuwanie codziennie nieczystości poprzez zamiatanie w części wewnętrznej budynku tj. klatki schodowe, korytarze, kabiny dźwigowe.
 2. Mycie klatek schodowych, korytarzy, schodów wejściowych do budynku
  – raz w tygodniu,
 3. Mycie parterów klatek schodowych oraz kabin dźwigowych, czyszczenie prowadnic wind –
 4. W razie potrzeb dezynfekcja klamek, domofonów, paneli wind i przycisku przywołującego windy.
 5. Utrzymanie w czystości korytarzy piwnicznych. Skrapianie i zamiatanie korytarzy piwnicznych raz na 2 tygodnie.
 6. Mycie okien na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnych – 3 razy w roku.
 7. Utrzymywanie w czystości  lamperii, grzejników, rur, lamp, balustrad, parapetów, skrzynek pocztowych, gazowych, elektrycznych, internetowych, drzwi wejściowych w budynku
  (za wyjątkiem drzwi do mieszkań), tablic ogłoszeń, skrzynek na reklamy oraz innych elementów znajdujących się  w budynkach.
 8. Dbałość o estetykę tablic ogłoszeń oraz ich czytelność.
 9. Usuwanie z budynków oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów, rysunków umieszczanych bez zgody Spółdzielni.
 10. Utrzymanie w czystości schodów wejściowych do budynku, chodników, trawników, ogródków przydomowych, placów zabaw.
 11. Utrzymanie czystości boksów śmietnikowych – codziennie,
 12. Dezynfekcja boksów śmietnikowych 2 razy w roku (wiosna, jesień)