Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach uprzejmie zawiadamia, że:

Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Junaków 2 i 4, wykona Zakład Remontowo – Budowlany Zdzisław Olczyk z siedzibą w Zabrzu, wyłoniony w drodze postępowania przetargowego w dniu 16.05.2016 r.

 

 

Gliwice, 16.05.2016 r.
Zarząd Spółdzielni