I N F O R M A C J A

W związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 dyżury członków Rady Nadzorczej zostały przesunięte do czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego.
Z Radą Nadzorczą członkowie naszej Spółdzielni mogą kontaktować się dzwoniąc pod numer telefonu 502 792 026

Od dnia 01.10.2019r.

RADA NADZORCZA

Spółdzielni Mieszkaniowej

im. Żwirki i Wigury w Gliwicach

przyjmuje strony

w każdy pierwszy wtorek miesiąca

w godz. od 1530 do 1630

w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej

przy ul. Żwirki i Wigury 87a w Gliwicach

po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem telefonu:

(32) 337 00 93 lub 728 909 315

 lub osobistym w sekretariacie Spółdzielni

celem zarejestrowania się na rozmowę.

Gliwice, dnia 29.08.2019r.