Roboty instalacyjne: dostawa i wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody z odczytem zdalnym w budynkach mieszkalnych będących w zasobach S.M. „Żwirki i Wigury” w Gliwicach.

SKMBT_C36424050614190