Tablica Ogłoszeń

Informacja o taryfie PEC

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. „Żwirki i Wigury” w Gliwicach informuje, iż z dniem 01.03.2021 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Spółka z o. o. wprowadziło do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji...

czytaj dalej

Przyjęcia Stron przez Radę Nadzorczą

I N F O R M A C J A W związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 dyżury członków Rady Nadzorczej zostały przesunięte do czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego. Z Radą Nadzorczą członkowie naszej Spółdzielni mogą kontaktować się dzwoniąc pod numer telefonu 502...

czytaj dalej

Godziny pracy SM od 01.10.2019

I N F O R M A C J A Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach uprzejmie informuje, iż od dnia 01.10.2019r. Spółdzielnia będzie czynna w godzinach: • poniedziałek, środa, czwartek      od 700  do 1500 • wtorek       od 700  do 1600 • piątek     ...

czytaj dalej

Zmiany w rozliczaniu kosztów zużycia wody

 ZAWIADOMIENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i  Wigury  w Gliwicach informuje, że zgodnie z § 8  „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia dostawy wody zimnej, ciepłej i odprowadzania ścieków w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową im....

czytaj dalej

Lokale handlowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury w Gliwicach, informuje iż posiada do wynajęcia lokale użytkowe: w pawilonie handlowo-usługowym. Informacje bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Żwirki i Wigury 87A w Gliwicach, bądź telefonicznie,...

czytaj dalej

Wybór Wykonawcy – wymiana pionów kanalizacyjnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach uprzejmie zawiadamia, że: prace remontowe – wymiany pionów kanalizacyjnych w budynku 11-kondygnacyjnym – wykonywane będą przez P P U H '' GRAHEN '' Henryk Suder z siedzibą w Rybniku , wyłonione...

czytaj dalej