Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. „Żwirki i Wigury”
w Gliwicach informuje, iż z dniem 01.03.2021 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Spółka z o. o. wprowadziło do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.76.2020.AZa z dnia 8 lutego 2021r. (dokumenty dostępne na stronie internetowej – www.pec.gliwice.pl/strefa-klienta/oplaty-za-cieplo)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach informuje, iż z dniem 01.03.2020 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Spółka z o. o. wprowadziło do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.65.2019.CW z dnia 10 lutego 2020r. (dokumenty dostępne na stronie internetowej –www.pec.gliwice.pl/strefa-klienta/oplaty-za-cieplo).

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach informuje, iż z dniem 01.09.2019 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Spółka z o. o. wprowadziło do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.44.2019 .CW z dnia 8 sierpnia 2019 r. (dokumenty dostępne na stronie internetowej – www.pec.gliwice.pl/strefa-klienta/oplaty-za-cieplo ).

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach informuje, iż z dniem 01.03.2019 r.

PEC Sp. z o.o. w Gliwicach wprowadziło do stosowania nową Taryfę dla ciepła zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.66..2018.240.XVI.CW

z dnia 08.02.2019r. zmieniającą dotychczasową Taryfę obowiązującą od 01.10.2018 r.

Gliwice, 04.03.2019 r.

Taryfa PEC od 01.03.2019 r

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach informuje, iż z dniem 01.10.2018 r.

PEC Sp. z o.o. w Gliwicach wprowadziło do stosowania nową Taryfę dla ciepła zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.35.(8).2018.240.XV.Aza.Zmd z dnia 04.09.2018r. zmieniającą dotychczasową Taryfę obowiązującą od 01.01.2018 r.

Taryfie PEC od 01.10.2018 r.

Gliwice, 13.09.2018 r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach informuje, iż z dniem 01.01.2018 r.

PEC Sp. z o.o. w Gliwicach wprowadziło do stosowania nowa Taryfę dla ciepła zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.46.(6).2017.240.XV.MMi1 z dnia 15.12.2017r. zmieniającą dotychczasową Taryfę obowiązującą od 01.05.2017r.

Taryfa PEC od 01.01.2018 r.

Gliwice, 22.02.2018 r.