Zawiadomienie o wyborach do Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach, działając na podstawie §74 pkt.3 Statutu Spółdzielni informuje, iż w dniu 24 maja 2018 r. podczas obrad Walnego Zgromadzenia członków naszej Spółdzielni odbędą się wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej na kadencję 2017 – 2019.

Zgodnie z § 83 pkt. 4 i 5 Statutu, kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Żwirki i Wigury 87A w Gliwicach (w godzinach urzędowania) w terminie do 09.05.2018 r. tj. 15 dni przed terminem obrad Walnego Zgromadzenia.

KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ  do odbioru w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Żwirki Wigury 87A w Gliwicach w godzinach urzędowania Spółdzielni lub do pobrania ze strony internetowej smziw.pl.

Gliwice, dnia 19.04.2018 r.
Irena Szałacińska – Prezes Zarządu
Halina Samuła – Zastępca Prezesa Zarządu/Główna Księgowa

Karta zgłoszenia kandydata

Karta