SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. ŻWIRKI I WIGURY
Ul. Żwirki i Wigury 87 a
44 – 122 Gliwice

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-środa-czwartek od 7 do 15
Wtorek od 7 do 16
Piątek od 7 do 14

 

SEKRETARIAT
tel. (32) 232 19 07; tel. kom. 882 872 377; 728 909 315
e-mail: sekretariat@smziw.pl

KIEROWNIK DZIALU TECHNICZNEGO
tel. (32) 337 00 43; tel. kom. 728 909 946
e-mail: e.pulda@smziw.pl

INSPEKTOR NADZORU
tel. (32) 337 00 33; tel. kom. 660 729 572
e-mail: m.bryla@smziw.pl

DZIAL TECHNICZNY
tel. (32) 337 00 34; tel. kom. 694 426 012
e-mail: g.pechta@smziw.pl
tel. (32) 337 00 35; tel. kom. 602 736 822
e-mail: k.pawlowska@smziw.pl

KOORDYNATOR ds. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
tel. (32) 337 00 44; tel. kom. 728 907 082
e-mail: m.kulczyk@smziw.pl

DZIAL KSIĘGOWOŚCI
SEKCJA RACHUBY I DZIAŁ FINANSOWY
tel. (32) 337 00 41; tel. kom. 602 329 944
e-mail: m.stolarczyk@smziw.pl

ROZLICZENIA LOKALI MIESZKALNYCH - OPŁATY
tel. (32) 337 00 39; tel. kom. 728 908 017; 728 909 148
e-mail: r.krysinska@smziw.pl

ROZLICZENIA LOKALI UŻYTKOWYCH
tel. (32) 337 00 47; tel. kom. 728 907 078
e-mail: a.piorkowska@smziw.pl
WINDYKACJA
tel. (32) 337 00 49; tel. kom. 602 646 530
e-mail: m.pszczolkowska@smziw.pl

SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE
tel. (32) 337 00 45; tel. kom. 728 909 227
e-mail: a.boczarska@smziw.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
e-mail: iod@smziw.pl

RADA NADZORCZA SM im. ŻWIRKI I WIGURY
tel. kom. 502 792 026