SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. ŻWIRKI I WIGURY
Ul. Żwirki i Wigury 87 a
44 – 122 Gliwice

SEKRETARIAT
nr tel.: (32) 232-19-07 / (32) 337-00-30, 31 / tel. kom.: 728-909-315
e–mail: sekretariat@smziw.pl

DZIAŁ TECHNICZNY
tel. kom.: 694-426-012 lub połączenie przez sekretariat
e–mail techniczny@smziw.pl

INSPEKTOR NADZORU
tel. kom.: 660-729-572 lub połączenie przez sekretariat
e–mail: techniczny@smziw.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI
tel. kom.: 728-907-082 lub połączenie przez sekretariat
e–mail: z.panek@smziw.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Rozliczenia lokali mieszkalnych
tel. kom.: 728- 909-148 / 728-908-017 lub połączenie przez sekretariat
e–mail: r.krysinska@smziw.pl

Rozliczenia lokali użytkowych
tel. kom.: 728-907-078 lub połączenie przez sekretariat
e–mail: a.piorkowska@smziw.pl

Rozliczenia wspólnot
tel. kom.: 728-908-017 lub połączenie przez sekretariat
e–mail: r.krysinska@smziw.pl

Sekcja rachuby i dział finansowy
tel. kom.: 602-329-944 lub połączenie przez sekretariat
e–mail: m.stolarczyk@smziw.pl, a.piorkowska@smziw.pl

WINDYKACJA
tel. kom.: 602-646-530 lub połączenie przez sekretariat
e–mail: m.pszczolkowska@smziw.pl

SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE
tel. kom.: 728-909-227 lub połączenie przez sekretariat
e-mail: a.boczarska@smziw.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
e-mail: iod@smziw.pl