Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach, uprzejmie zawiadamia , iż działając na podstawie § 74 pkt 1 Statutu Spółdzielni w dniu  22.06.2017 r.  odbyło się

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. ŻWIRKI I WIGURY w GLIWICACH .

Do zapoznania się z materiałami W Z Cz zapraszamy w zakładce: Dokumenty – dla członków Spółdzielni.

Gliwice dnia, 30.06.2017r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach

Dokarmianie gołębi

 

 

W sekcji „Ogłoszenia” zamieszczono informator dotyczący kwestii dokarmiania gołębi:

Dokarmianie gołębi

 

Wentylacja w lokalach

 

W celu uzyskania informacji na temat właściwej wentylacji w lokalach
zapraszamy do przejrzenia poniższego poradnika:

Informator