Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury w Gliwicach powstała w roku 1992, rozpoczynając swą działalność gospodarczą od dnia 01.04.1992 roku.

Utworzona została w wyniku podziału Gliwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000122360. Swoją działalność realizuje w oparciu o statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Siedziba Spółdzielni mieści się w Gliwicach, przy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 87 a, kod pocztowy 44 – 122 Gliwice.

 
Aktualności

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury
w Gliwicach, działając na podstawie §74 pkt.3 Statutu Spółdzielni informuje, iż w dniu 22 czerwca 2017 r. podczas obrad Walnego Zgromadzenia członków naszej Spółdzielni odbędą się

wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2017 – 2019

Zgodnie z § 83 pkt. 4 i 5 Statutu, kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Żwirki i Wigury 87A (w godzinach urzędowania) w terminie do 07.06.2017 r. tj. 15 dni przed terminem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem imienia i nazwiska kandydata, adresu zamieszkania i nr dowodu osobistego.
Na zgłoszeniu musi być wyrażona zgoda na kandydowanie.

KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ  do odbioru w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Żwirki Wigury 87A w godzinach urzędowania Spółdzielni lub do pobrania ze strony internetowej (link do karty zgłoszenia).

Gliwice ,dnia 15.05.2017r.

Dokarmianie gołębi

 

 

W sekcji „Ogłoszenia” zamieszczono informator dotyczący kwestii dokarmiania gołębi:

Dokarmianie gołębi