Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury w Gliwicach powstała w roku 1992, rozpoczynając swą działalność gospodarczą od dnia 01.04.1992 roku.

Utworzona została w wyniku podziału Gliwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000122360. Swoją działalność realizuje w oparciu o statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Siedziba Spółdzielni mieści się w Gliwicach, przy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 87 a, kod pocztowy 44 – 122 Gliwice.

 
Aktualności

Zawiadomienie o wyborach do Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach, działając na podstawie §74 pkt.3 Statutu Spółdzielni informuje, iż w dniu 24 maja 2018 r. podczas obrad Walnego Zgromadzenia członków naszej Spółdzielni odbędą się wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej na kadencję 2017 – 2019.

Zgodnie z § 83 pkt. 4 i 5 Statutu, kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Żwirki i Wigury 87A w Gliwicach (w godzinach urzędowania) w terminie do 09.05.2018 r. tj. 15 dni przed terminem obrad Walnego Zgromadzenia.

KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ  do odbioru w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Żwirki Wigury 87A w Gliwicach w godzinach urzędowania Spółdzielni lub do pobrania ze strony internetowej smziw.pl.

Gliwice, dnia 19.04.2018 r.
Irena Szałacińska – Prezes Zarządu
Halina Samuła – Zastępca Prezesa Zarządu/Główna Księgowa

Karta zgłoszenia kandydata

Karta

Dokarmianie gołębi

 

 

W sekcji „Ogłoszenia” zamieszczono informator dotyczący kwestii dokarmiania gołębi:

Dokarmianie gołębi

 

Wentylacja w lokalach

 

W celu uzyskania informacji na temat właściwej wentylacji w lokalach
zapraszamy do przejrzenia poniższego poradnika:

Informator