Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury w Gliwicach powstała w roku 1992, rozpoczynając swą działalność gospodarczą od dnia 01.04.1992 roku.

Utworzona została w wyniku podziału Gliwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000122360. Swoją działalność realizuje w oparciu o statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Siedziba Spółdzielni mieści się w Gliwicach, przy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 87 a, kod pocztowy 44 – 122 Gliwice.

 
Aktualności

I N F O R M A C J A

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach

informuje mieszkańców :

27.04.2019 r. (sobota) Spółdzielnia będzie czynna w godz. 700 – 1500

              02.05.209 r. ( czwartek ) Spółdzielnia będzie nieczynna .

                                                                                                                Gliwice, dnia 08.04.2019 r. .