Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury w Gliwicach powstała w roku 1992, rozpoczynając swą działalność gospodarczą od dnia 01.04.1992 roku.

Utworzona została w wyniku podziału Gliwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000122360. Swoją działalność realizuje w oparciu o statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Siedziba Spółdzielni mieści się w Gliwicach, przy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 87 a, kod pocztowy 44 – 122 Gliwice.

 
Aktualności

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach, uprzejmie zawiadamia , iż działając na podstawie § 74 pkt 1 Statutu Spółdzielni w dniu  22.06.2017 r.  odbyło się

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. ŻWIRKI I WIGURY w GLIWICACH .

Do zapoznania się z materiałami W Z Cz zapraszamy w zakładce: Dokumenty – dla członków Spółdzielni.

Gliwice dnia, 30.06.2017r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach

Dokarmianie gołębi

 

 

W sekcji „Ogłoszenia” zamieszczono informator dotyczący kwestii dokarmiania gołębi:

Dokarmianie gołębi

 

Wentylacja w lokalach

 

W celu uzyskania informacji na temat właściwej wentylacji w lokalach
zapraszamy do przejrzenia poniższego poradnika:

Informator