Wybór Wykonawcy – wymiana pionów kanalizacyjnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach uprzejmie zawiadamia, że:

prace remontowe – wymiany pionów kanalizacyjnych w budynku 11-kondygnacyjnym – wykonywane będą przez P P U H '' GRAHEN '' Henryk Suder z siedzibą w Rybniku , wyłonione w drodze postępowania przetargowego w dniu 23.06.2016 r.

 

Gliwice, 23.06.2016 r.