Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach uprzejmie zawiadamia, że:

Remont instalacji kanalizacyjnej – poziomej, w budynku przy ul. Zubrzyckiego 9 w Gliwicach, wykona:
Zakład Remontowo Budowlano Usługowo Handlowy ”AS – BUD” z siedzibą w Zabrzu, ul. Pawliczka 22 a, wyłoniony w drodze postępowania przetargowego w dniu 19.04.2016 r.

Gliwice, 20.04.2016 r.
Zarząd Spółdzielni