Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach uprzejmie zawiadamia, że:

Postępowanie przetargowe w dniu 28.04.2016 r. dot. wyboru Wykonawcy prac ociepleniowych ściany od strony loggii budynku, przy ul. Kusocińskiego 2 – 4 – 6 w Gliwicach zakończyło się wynikiem negatywnym.

 

Gliwice, 28.04.2016 r.
Zarząd Spółdzielni