Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach uprzejmie zawiadamia, że:

Prace malarskie klatki schodowej budynku mieszkalnego, przy ul. Młodych Patriotów 2 w Gliwicach, wykona FIRMA CIM Wańczura z siedzibą w Żorach, wyłoniona w drodze postępowania przetargowego
w dniu 06.04.2016 r.

Gliwice, 07.04.2016 r.
Zarząd Spółdzielni