Zarząd

W Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach:

mgr inż. Grzegorz Budny

mgr inż. Grzegorz Budny

Powołany Uchwałą nr 27/07/2019 z 16.07.2019r. Rady Nadzorczej SMŻiW w Gliwicach

Halina Samuła

Zastępca Prezesa Zarządu

Powołana Uchwałą nr 2/2015 z 03.07.2015 r. Rady Nadzorczej SMŻiW w Gliwicach