Rada nadzorcza

Uprzejmie zawiadamiamy , iż uchwałą nr 23/07/2019 z 02.07.2019 r.
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach ukonstytuowany skład Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2021
stanowią :

P. Gabriela Szewczyk

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

P. Monika Kwiecień

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

P. Iwona Sawicka-Masełko

Sekretarz Rady Nadzorczej

P. Dagmara Cąpała-Marek

Członek Rady Nadzorczej

P. Barbara Kocur

Członek Rady Nadzorczej

P. Grażyna Siemiak

Członek Rady Nadzorczej

P. Dawid Czyżak

Członek Rady Nadzorczej

Gliwice , 03.07.2019 r.