Uprzejmie zawiadamiamy , iż uchwałą nr 23/07/2019 z 02.07.2019 r.
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach ukonstytuowany skład Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2021
stanowią :

P. Gabriela Szewczyk - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

P. Monika Kwiecień - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

P. Iwona Sawicka – Masełko - Sekretarz Rady Nadzorczej

P. Dagmara Cąpała – Marek - Członek Rady Nadzorczej

P. Barbara Kocur - Członek Rady Nadzorczej

P. Grażyna Siemiak - Członek Rady Nadzorczej

P. Dawid Czyżak - Członek Rady Nadzorczej

Gliwice , 03.07.2019 r.