W zakładce Dokumenty / Dla Członków Spółdzielni zamieszczono Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz z omówieniem.