Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury

ul. Żwirki i Wigury 87A 44-122 Gliwice

poszukuje pracownika na stanowisko Głównego Księgowego.

Wymagania wobec kandydata:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym (finanse, rachunkowość, ekonomia),
 2. co najmniej 5-letni staż pracy w księgowości,
 3. co najmniej 2-letni staż na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym (preferowane w spółdzielni mieszkaniowej),
 4. znajomość zagadnień finansowo-księgowych z preferencją obowiązujących w spółdzielniach mieszkaniowych,
 5. znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych,
 6. znajomość przepisów w zakresie prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
 7. umiejętność opracowywania finansowych planów krótko i długoterminowych oraz nadzoru nad ich realizacją z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych,
 8. dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów finansowo-księgowych, mile widziana znajomość programu „Mieszczanin”.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • samodzielne i odpowiedzialne stanowisko,
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę.

Oferta powinna zawierać:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadanie dodatkowych uprawnień,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na stronie www.smziw.pl).

Wymagane dokumenty, wyłącznie w wersji papierowej należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 87a, 44-122 Gliwice lub przesłać pocztą na powyższy adres (decyduje data i godzina wpływu) w terminie do dnia 31 marca 2022r. do godz. 1200.