Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach informuje, że z dniem 01.01.2022r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. wprowadza do stosowania kolejną zmienioną Taryfę dla ciepła.

Treść Taryfy jest dostępna na stronie  PEC – www.pec.gliwice.pl oraz na stronie Urzędu Regulacji Energetyki w zakładce Ciepło – Taryfy opublikowane w 2021 r.