I N F O R M A C J A

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach

uprzejmie informuje, iż

od dnia 01.10.2019r.

Spółdzielnia będzie czynna

w godzinach:

• poniedziałek, środa, czwartek

     od 700  do 1500

• wtorek

      od 700  do 1600

• piątek

     od 700  do 1400

 

 

                                                                            Zarząd

                                               Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury

 

Gliwice, dnia 29.08.2019r.