Dokumenty

 

Dokumenty obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach:

 

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i WiguryRegulamin rozliczania wody
Zasady gospodarowania odpadami komunalnymipdf
Wniosek o przeniesienie na własność - lokatorskieRegulamin rozliczania wody
Wniosek o przeniesienie na własność - własnościoweRegulamin rozliczania wody
Wniosek o dostęp do e – kartotekie-kartoteka