Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przeprowadzenie kontroli okresowej tzw. rocznej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej w Gliwicach, wg. spisu polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego w zakresie ujętym w art. 62 ust 1 pkt 1a,1b Ustawy Prawo Budowlane SWZ -przeglądy...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Ogloszenie_o_wyniku_postepowaniaPobierz SWZ – REMONT POMIESZCZEŃ KLUBU OSIEDLOWEGO PRZY ULICY CICHOCIEMNYCH 18 W GLIWICACHPobierz Załacznik nr 3 do SWZ – Projetkt UmowyPobierz Załącznik nr 2 – przedmiarPobierz

Dostawa i montaż okien piwnicznych w budynkach przy ul. Młodych Patriotów 12-14-16, 18-20-22-24-26-28-30, ul. mjr. pil. Jana Czernego 6-8-10, ul. Cichociemnych 11-13-15-17-19-21, ul. Żwirki i Wigury 87 w Gliwicach

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty montażowePobierz SIWZPobierz Załącznik nr 1 Formularz ofertowyPobierz Załącznik nr 2 Oświadczenie WykonawcyPobierz Załącznik nr 3 Wykaz robótPobierz Załącznik nr 4 Wzór umowyPobierz Ogłoszenie dot. Wyniku postępowania...

Wykonanie renowacji ośmiu żeliwnych pionów kanalizacji deszczowej o średnicy 150 mm w budynkach wysokich przy ul. Kusocińskiego 2-6 i 8-14 w Gliwicach przy użyciu natrysku masy polimerowej wewnątrz rur.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty renowacyjnePobierz SIWZPobierz Załącznik nr 1 Formularz ofertowyPobierz Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcyPobierz Załącznik nr 3 Wykaz robótPobierz Załącznik nr 4 Wzór umowyPobierz Odpowiedź na pytanie dotyczące spełnienia warunku...