Dane dostępowe

Dane dostępowe do zabezpieczonych treści mogą uzyskać jedynie Członkowie naszej Spółdzielni Mieszkaniowej, w Sekretariacie mieszczącym się przy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 87 a w Gliwicach. W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu....