Wykonanie renowacji ośmiu żeliwnych pionów kanalizacji deszczowej o średnicy 150 mm w budynkach wysokich przy ul. Kusocińskiego 2-6 i 8-14 w Gliwicach przy użyciu natrysku masy polimerowej wewnątrz rur.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty renowacyjnePobierz SIWZPobierz Załącznik nr 1 Formularz ofertowyPobierz Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcyPobierz Załącznik nr 3 Wykaz robótPobierz Załącznik nr 4 Wzór umowyPobierz Odpowiedź na pytanie dotyczące spełnienia warunku...