Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach, uprzejmie zawiadamia , iż działając na podstawie § 74 pkt 1 Statutu Spółdzielni w dniu  22.06.2017 r.  odbyło się

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. ŻWIRKI I WIGURY w GLIWICACH .

Do zapoznania się z materiałami W Z Cz zapraszamy w zakładce: Dokumenty – dla członków Spółdzielni.

Gliwice dnia, 30.06.2017r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach