Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu członków w dniu 24.05.2018 r.

Treść zawiadomienia