Wybór wykonawcy – remont instalacji elektrycznej

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach uprzejmie zawiadamia, że:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury  w Gliwicach uprzejmie zawiadamia, że postępowanie przetargowe w dniu 16.05.2016 r. dot. wyboru Wykonawcy remontu instalacji elektrycznej wraz z instalacjami niskoprądowymi budynku, przy ul. Żwirki i Wigury 97 w Gliwicach zakończyło się wynikiem negatywnym.

 

Gliwice, 20.05.2016 r.
Zarząd Spółdzielni