Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach:
Irena Szałacińska - Prezes Zarządu
Powołana Uchwałą nr 24/2015 z 16.04.2015 r. Rady Nadzorczej SMŻiW w Gliwicach
Halina Samuła - Zastępca Prezesa Zarządu
Powołana Uchwałą nr 2/2015 z 03.07.2015 r. Rady Nadzorczej SMŻiW w Gliwicach