Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach:
mgr inż. Grzegorz Budny- Prezes Zarządu
Powołany Uchwałą nr 27/07/2019 z 16.07.2019r. Rady Nadzorczej SMŻiW w Gliwicach
Halina Samuła - Zastępca Prezesa Zarządu
Powołana Uchwałą nr 2/2015 z 03.07.2015 r. Rady Nadzorczej SMŻiW w Gliwicach