Uprzejmie zawiadamiamy, iż  Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wiguryw Gliwicach , powołaną na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków w/w Spółdzielni z dnia 22.06.2017 r. oraz 24.05.2018 r. na kadencję 2017 – 2019  stanowią:

 

1.   P.  Paweł      Dopart                  -  Przewodniczący

2.   P.  Artur       Rudy                     -  Zastępca Przewodniczącego

3.   P.  Gabriela  Szewczyk             -  Sekretarz

4.   P.  Dagmara Cąpała – Marek    -  członek

5.   P.  Dawid  Czyżak                     -  członek

6.   P.  Barbara  Kocur                    -  członek

7.   P.  Iwona Sawicka – Masełko  -  członek