Uprzejmie zawiadamiamy, iż  Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wiguryw Gliwicach , powołaną na podstawie protokołu  z dnia 22.06.2017 r. Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia Członków w/w Spółdzielni na kadencję 2017 – 2019  stanowią:

1.   P.  Gabriela Szewczyk

2.   P.  Paweł Dopart

3.   P.  Artur Rudy

 

Skład Prezydium Rady Nadzorczej, zgodnie z protokołem nr 26/07/2017 z 04.07.2017 r. Rady Nadzorczej:

Przewodniczący - P. Paweł Dopart

Zastępca Przewodniczącego - P. Artur Rudy

Sekretarz - P. Gabriela  Szewczyk