Regulaminy

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody zimnej, ciepłej i odprowadzania ściekówRegulamin rozliczania wody
Regulamin przetargu – ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnegoRegulamin-napraw-wewnętrznych-lokali
Regulamin porządku domowego w budynkach i ich otoczeniuRegulamin porządku domowego w budynkach i ich otoczeniu
Regulamin Rad NieruchomościRegulamin Rad Nieruchomości
Regulamin monitoringuRegulamin monitoringu
Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowejRegulamin monitoringu
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokaliRegulamin monitoringu
Regulamin tworzenia i wydatkowania funduszu remontowegoRegulamin monitoringu