Poniedziałek, środa, czwartek
Wtorek
Piątek

 

7:00 - 15:00
7:00 - 16:00
7:00 - 14:00

  • Zarząd Spółdzielni przyjmuje strony w każdy wtorek 14:00 – 16:00.
  • Rada Nadzorcza przyjmuje strony w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 15:30 - 16:30 w siedzibie Spółdzielni, przy ul. Żwirki i Wigury 87 a. Dyżury pełnią członkowie Rady Nadzorczej.