Informacja o taryfie PEC od 01.05.2017r


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach informuje, iż z dniem 01.05.2017 r.

PEC Sp. z o.o. w Gliwicach wprowadziła do stosowania Taryfę dla ciepła zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.1(8).2017.240.XIV.RZ.Zmd z dnia 23.03.2017r. zmieniającą dotychczasową Taryfę obowiązującą od 01.01.2017r.

Zaliczki miesięcznej opłaty w poz. „centralne ogrzewanie” pozostają bez zmian.

Taryfa PEC od 01.05.2017 r.

 

Gliwice, dnia 19.04.2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach.