Informacja o taryfie PEC od 01.01.2018r


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach informuje, iż z dniem 01.01.2018 r.

PEC Sp. z o.o. w Gliwicach wprowadziła do stosowania Taryfę dla ciepła zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.46(6).2017.240.XV.MMi1 z dnia 15.12.2017r. zmieniającą dotychczasową Taryfę obowiązującą od 01.01.2018r.

Zaliczki miesięcznej opłaty w poz. „centralne ogrzewanie” pozostają bez zmian.

Taryfa PEC od 01.01.2018 r.

 

Gliwice, dnia 26.02.2018r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach.