Dokumenty obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach:

 

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigurymicrosoft_office_word
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody zimnej, ciepłej i odprowadzania ściekówRegulamin rozliczania wody
Zasady gospodarowania odpadami komunalnymipdf
Regulamin przetargu – ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnegoRegulamin-napraw-wewnętrznych-lokali
Regulamin porządku domowego w budynkach i ich otoczeniuRegulamin porządku domowego w budynkach i ich otoczeniu
Regulamin Rad NieruchomościRegulamin Rad Nieruchomości
Wniosek o przeniesienie na własność - lokatorskiemicrosoft_office_word
Wniosek o przeniesienie na własność - własnościowemicrosoft_office_word
Wniosek o dostęp do e – kartotekie-kartoteka