Informacja o taryfie PEC

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. „Żwirki i Wigury” w Gliwicach informuje, iż z dniem 01.03.2021 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Spółka z o. o. wprowadziło do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji...